Elton John Announces Farewell Tour - Woman's World

Elton John Is 'Really Looking Forward' to His Final Performances